participatory action research approaches 

Earth System Governance conference, 24 October 2023

Deze website is in opbouw. De website is gemaakt door Linda Carton, universitair docent bij de sectie Geografie, Planologie en Milieu, faculteit der Management, Radboud Universiteit. 

Op termijn kunnen hier resultaten van onderwijs en onderzoek geplaatst worden. Onderwerp zal zijn: 

"Developing approaches for citizen engagement, science-policy dialogue, and connecting visions to action. To co-create, innovate, experiment, apply, and evaluate methods for sustainable futures for cities and regions."